• De vertrouwenscontactpersoon

  In 2022 is er een vertrouwenscontactpersoon aangesteld bij The Sea Devils. Het e-mailadres vcp@seadevils.nl is opgezet om contact te kunnen opnemen. Echter wegens verloop bij de senioren is deze persoon niet meer beschikbaar betreft dit nu een open vacatureNeem contact met ons op als u een steentje wil bijdragen!

  Een vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging hét aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over het welzijn van zichzelf, andere spelers of vrijwilligers. Iedereen binnen de vereniging kan bij de vertrouwenscontactpersoon terecht, bijvoorbeeld als grensoverschrijdend gedrag wordt ervaren. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee, geeft raad, en kent het sportnetwerk, maar is géén hulpverlener en doet geen onderzoek bij incidenten.

  Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

  Wanneer heb je contact met de vertrouwenscontactpersoon?

  • De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet deze uiting serieus genomen worden.
  • Globaal gezien onderscheiden we een aantal soorten grensoverschrijdend gedrag: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling.

  Zie ook de pagina Vertrouwenscontactpersonen op de site van de NBB.