• Boetebeleid

  Opleggen van boetes

  Vanaf de U14 is ieder lid van onze vereniging verplicht om te schrijven en/of te fluiten bij wedstrijden van andere teams.

  Op het niet nakomen van deze verplichting staat, zoals jullie waarschijnlijk wel zullen weten, de sanctie van een geldboete. De hoogte van deze boete hangt af van het feit of je jeugdlid of seniorenlid bent. Voor een overzicht van de bedragen. Zie onderstaand overzicht: 

    Senioren Jeugd
  1x niet opkomen €15,00 €10,00
  2x niet opkomen €25,00 €20,00
  3x niet opkomen €50,00 €30,00
  4x niet opkomen Royement Royement


  Als je een boete krijgt opgelegd voor het niet nakomen van je verplichting tot het schrijven of fluiten, zal er een rekening naar je worden toegestuurd door de penningmeester. Als je het niet eens bent met de boete, dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken aan het wedstrijdsecretariaat.

  Niet betalen van boetes

  Als je een boete krijgt opgelegd dan ben je ten alle tijden verplicht om deze te betalen, tenzij je bezwaar hebt gemaakt bij het wedstrijdsecretariaat en je bezwaar door hen gegrond is verklaard. Als je weigert om een opgelegde boete te betalen, dan zal dit leiden tot het ontvangen van een aanmaning van de penningmeester. Als de boete dan nog niet wordt voldaan kan er door het bestuur worden besloten om het desbetreffende lid voor de rest van het seizoen of voor het volgende seizoen uit te sluiten van deelname aan wedstrijden totdat het lid de boete heeft voldaan.