• Het seizoen 2023/2024 werd gestart met 7 spelers in de hoop dat zij zich sterk zouden ontwikkelen gedurende het seizoen. Helaas moesten wij verschillende keren een beroep doen op spelers uit de U18 selectie om genoeg spelers te hebben bij de wedstrijden. Gelukkig kregen wij Chris er bij maar moesten ook horen dat Paul niet meer zou meedoen. De vele afzeggingen voor trainingen en wedstrijden hebben tot gevolg dat de ontwikkeling bij diegenen die niet altijd aanwezig zijn geen gelijke tred houd met de spelers die wel aanwezig zijn. Zo eindigden wij in de middenmoot van de competitie.

  Gelukkig is het team in staat om de diverse spelletjes te spelen. Daarbij denken zijzelf ook goed na over de te volgen tactieken. Een goed teken. Voor wat betreft de scores zijn wij nog teveel afhankelijk van enkele spelers. Daarom gaat veel trainingstijd zitten in het aanleren van het herkennen van je eigen scoringskansen. Als meer mensen gaan scoren zal de tegenstander andere (verdedigende) keuzes moeten maken. De animo om trainen is er wel. Zo gaan wij in de kerstvakantie nog twee keer, samen met U18, trainen en spelen. Immers, 6 januari zou zomaar weer de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie kunnen zijn.

  De gang zit er in, we gaan steeds beter spelen. We zijn een hecht team waarbij sommigen al het niveau van U18 aantikken. Nu nog in de breedte wat sterker worden en dan begint het zowaar al op volwaardig basketbal te lijken. De spelers van U16:

  • Lars, ontwikkelt zich sterk onder het bord, kan heel snel zijn, blijven werken aan techniek.
  • Silvan, de jongste van het team maar ongekende mogelijkheden. Mid-range schot zeer doeltreffend.
  • Milan, heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een scoringsmachine. Moet de controle bewaren, soms iets slimmer spelen en iets zuiniger omgaan met zijn energie.
  • Chris, positieve nieuwkomer met potentie.
  • Nicolai, sterkste verdediger, is niet doorheen te komen, slimme speler die vrijwel altijd op de goede plaats staat.
  • Dean, uit nood geboren spelverdeler, doet zijn werk en snapt het spelletje, pakt zijn driepuntertjes mee.
  • Gyano, haalde het niveau van het team maar is door ziekte iets teruggeworpen. Heeft de potentie om een handige en goede forward te worden, schotje is oke.
  • Paul, heeft ons team noodgedwongen moeten verlaten. Nog geen bericht gehad over zijn terugkomst.
  • Jorn, meetrainend lid, gaat goed vooruit en speelt hopelijk volgend seizoen mee.