Checklist coach

Checklist voor coaches

Als coach van een jeugdteam komt er veel op je af. Het komt niet alleen neer op het coachen van jouw team. Je moet van alles en nog wat regelen om op tijd en met voldoende spelers aan een wedstrijd te beginnen. Daarbij moeten allerlei zaken in orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan correcte kleding, spelerskaarten, wedstrijdsheet, wedstrijdballen. Neem onderstaande checklist goed door. De checklist kan jou helpen om problemen te voorkomen.

Taak Handelingen
1. Spelers
 • Neem tijdig contact op met de spelers om vast te stellen wie de eerstkomende wedstrijd aanwezig zijn.
 • Neem bij tekort aan spelers contact op met de trainer of coach van een lager spelend team en vraag wie geschikt is om in te vallen (zie lijst trainers/coaches) Als er gespeeld gaat worden met een invaller informeer dan uiterlijk donderdagavond voor de wedstrijd de secretaris. Dit in verband met controle leeftijd invaller en aantal malen invallen van een speler.
 • Je hebt minimaal vijf spelers nodig voor een wedstrijd. Heb je onvoldoende spelers neem dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk donderdagavond contact op met Donald, zodat eventueel een oplossing gevonden kan worden. De wedstrijd zal pas worden afgezegd als er echt geen oplossing is. Ga ervan uit dat in dit geval de boete op het team verhaald wordt.
2. Wedstrijdballen
 • Als coach krijg je van de vereniging twee wedstrijdballen in beheer. Deze ballen worden alleen voor wedstrijden gebruikt. Je bent als coach verantwoordelijk voor de ballen en levert de ballen na de laatste wedstrijd in.
3. Vervoer
 • Zorg voor voldoende vervoer bij uitwedstrijden. Benader ouders van spelers ruim op tijd en maak elke maand een rijschema.
 • Spreek af op een vaste verzamelplaats voor vertrek (b.v. sporthal).
 • Zorg dat je ruim op tijd vertrekt; denk aan voldoende tijd voor de warming-up.
4. Spelerskaarten
 • Houd de spelerskaarten in eigen beheer.
 • Kopieer de spelerskaart op een vel A4-papier. Dit is handig bij het invullen van het wedstrijdsheet.
 • Check bij nieuwe spelers of zij een spelerskaart hebben. Zo nee, neem dan contact op met de secretaris.
 • Een invaller vraagt zelf zijn/haar spelerskaart op bij zijn/haar coach.
5. Kleding
 • Check tijdig bij nieuwe spelers of zij over wedstrijdkleding beschikken. Denk daarbij ook een het nummer op het shirt (voor en achter).
 • Nummer onbekend neem dan contact op met de secretaris.
 • Pak reservekleding uit de materiaalkast als de tegenstander in dezelfde kleur shirt speelt. Na afloop kleding laten wassen en weer opbergen in de kas
6. Line-up
 • Voor en na de wedstrijd is het gebruikelijk om een line-up te doen. De spelers en coach gaan in een rij staan en geven de spelers en coach van de tegenpartij een high-five / hand.
7. Respect & sportiviteit
 • Zorg ervoor dat jouw spelers zich sportief gedragen. Laat de tegenpartij en de scheidsrechter in hun waarde en toon respect.. ook na een verloren wedstrijd.
8. Wedstrijdverslag
 • Zorg regelmatig voor een verslag van de wedstrijd. Je kan dit zelf doen of het aan de spelers vragen. De verslagen worden gepubliceerd op de site. Verslagen aanbieden aan webmaster@seadevils.nl.
9. Wedstrijdsheet
 • Zorg voor een goed ingevuld wedstrijdsheet (nummers spelerskaart en nummers shirt vermelden).
 • Vul bij een invaller achter de naam het team in waar de invaller normaliter in speelt.
 • Neem na de wedstrijd altijd een kopie van het wedstrijdsheet mee en lever het sheet in bij de secretaris.
10. Uitslag wedstrijd
 • Geef de uitslag door aan de coördinator van het clubblad en lever het sheet in bij de secretaris.
11. Vervanger
 • Zorg voor een vervangende coach als je zelf niet kan. Als je echt géén vervanger kan vinden neem dan tijdig contact op met de TC.